Chúng tôi là ai?

DownloadOur Profile
aboutus

Xuất phát từ nhu cầu thiết yếu của nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ trong nước về tiếp cận thông tin và kết nối cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh, IPAVIETNAM được thành lập năm 2012 bởi các chuyên gia kinh tế giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài và được tổ chức hoạt động theo mô hình chuẩn quốc tế về Cơ quan Xúc tiến đầu tư (Investment Promotion Agency - IPA).

IPAVIETNAM có quan hệ chặt chẽ với các Bộ ngành Trung ương, Chính quyền địa phương, các Tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp, các Tập đoàn kinh tế uy tín trong nước và nước ngoài... có đủ năng lực và khả năng hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai toàn bộ quy trình thành lập mới hoặc mở rộng dự án tại Việt Nam, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm dịch vụ, phát triển thị trường trong nước và quốc tế.

Tầm nhìn và Sứ mệnh của chúng tôi:​

 • Phát triển IPAVIETNAM trở thành Thương hiệu Quốc gia về xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 • Thiết lập liên kết với các tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư quốc tế và tham gia mạng lưới IPA toàn cầu trong việc hỗ trợ thông tin và kết nối đầu tư, kinh doanh.
 • Hợp tác với các đối tác tin cậy và có kinh nghiệm để hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam như cung cấp thông tin, khảo sát thị trường, phân tích địa điểm đầu tư, đăng ký dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp, giới thiệu đối tác, nhà cung cấp, quảng bá sản phẩm dịch vụ...

What We Do

Investment Promotion & Consultancy
block1

We support local provinces, organizations, enterprises and foreign investors:

 • Promote list of projects calling for investment
 • Promote industrial parks and ready built factories
 • Organize local and abroad investment activities
 • Do the market survey, investment location analysis
 • Do the licensing and project setting up procedures
Sourcing & Business Matching
block2

We support local service and production companies and foreign companies:

 • Promote products and services to global market
 • Connect face-to-face and online 1-1 meetings
 • Organize workshop and business matching events
 • Find suppliers, manufacturers and business partners
 • Expand business to local and international market
Mergers & Acquisitions
block3

We support local project owners, companies and foreign investors:

 • Prepare project teasers
 • Find profitable projects or potential investors
 • Arrange meetings between buyers and sellers
 • Do due diligence and draft relating documents
 • Negotiate, sign MOU and purchasing contract

Our People

Image of Nguyễn Đình Nam

Nguyễn Đình Nam

Chủ tịch HĐQT & TGĐ
Expertise:
Pháp lý & Tư vấn kinh doanh, Mua bán & Sáp nhập, Thương mại & Phân phối, Bất động sản công nghiệp, Bất động sản thương mại
Image of Vũ Công Trụ

Vũ Công Trụ

Phó Tổng Giám đốc
Expertise:
Nghiên cứu & Phân tích thị trường, Bất động sản công nghiệp, Kết nối kinh doanh
Image of Thomas G. Giglione

Thomas G. Giglione

Cố vấn cấp cao
Expertise:
Nghiên cứu & Phân tích thị trường, Mua bán & Sáp nhập, Chuyển giao công nghệ, Bất động sản thương mại